Duurzaam in ons voer
Onze varkens eten producten die overblijven uit de levensmiddelenindustrie, zoals kaaswei, aardappelzetmeel en friet. Gezonde producten die in de juiste mix samen met granen en aanvullende voeding leiden tot een gezonde groei van het varken. Maar nog belangrijker: tot lekker vlees! Daarnaast voeren wij onze eigen gewassen aan onze varkens. Dan weten we zeker waar het vandaan komt en wat er in zit!

Duurzaam in onze stallen
Onze stallen zijn voorzien van grondbuizen. Deze buizen halen lucht binnen. Doordat de buizen in het grondwater liggen, wordt de lucht in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd. Onze warmtepompen halen warmte uit de luchtkanalen, zodat dit terug in onze stallen komt als verwarming. De warmte in onze luchtkanalen wordt geproduceerd door onze grote dieren. Deze duurzame oplossing zorgt ervoor dat we geen verwarming nodig hebben en we gas uitsparen. Daarnaast zorgde de realisatie van een luchtkanaal voor een stroomreductie van 75%. Voordat lucht onze stallen verlaat, wordt geur- en fijnstof gereduceerd door het vocht te ‘wassen’. Het ‘waswater’ dat achterblijft is een goede meststof en ook deze mest wordt door verschillende partijen in onze omgeving als voedingsbron gebruikt. Dubbel zo duurzaam dus!

Duurzaam in onze mestverwerking
Varkensmest is een goede bemesting voor gewassen op het land. Alle mest die op Heijderhoeve geproduceerd wordt, verwerken wij daarom op een verantwoorde manier in een verwerkingsinstallatie. Deze installatie maakt van drijfmest een heldere en zuivere vloeistof. Tegelijkertijd komt hierdoor een mineralenconcentraat vrij, die bestaat uit N-stikstof en kalium. Akkerbouwbedrijven en rundveehouders gebruiken dit als voedingsbron voor hun gewassen en land, zodat kunstmest overbodig is. Dit duurzame alternatief zorgt voor een gesloten kringloop. Doordat het vocht uit drijfmest onttrokken is, ontstaat vaste mest. Deze vaste mest brengen onze afnemers vaak aan op schrale grond, als een soort humus. Hierdoor wordt grond weer vruchtbaar.

Duurzaamheid in ons bedrijf
Bij duurzaamheid hoort ook dat we ons bedrijf financieel gezond houden en daarbij ruimte nemen voor innovatie. Onze innovaties dragen bij aan bijvoorbeeld vermindering van energiegebruik, vergroting van ons werkplezier en aan efficiëntie. Ook onze duurzame, vaste relaties geven ons inspiratie om aan verbetering te werken. Wij geloven in een hechte en open samenwerking op een lange termijn. Dat is niet alleen voor ons, maar voor iedereen beter.

Ook vinden we het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We sponsoren de lokale fanfare, dragen ons steentje bij aan de kindervakantieweek en stimuleren bezoeken van scholen in onze buurt. We besteden veel aandacht aan het onderhouden van contact met onze omgeving, door een omgevingsdialoog. Varkenshouderij Heijderhoeve streeft ernaar om sociaal in de gemeenschap te staan.