In de stallen op varkenshouderij Heijderhoeve besteden we veel aandacht aan hygiëne, om de gezondheid van onze dieren te waarborgen. Op onze varkenshouderij hebben wij kraamstallen, een biggenafdeling, een onderkomen voor dragende zeugen en aparte stallen voor vleesvarkens. 


Een warm nest voor onze biggen
Als binnen ons bedrijf biggen geboren worden, verblijven zij in een speciale kraamstal samen met hun moeder: de pas gebigde zeug. We geven onze zeugen vaak eten en drinken: dat stimuleert de melkproductie. In de kraamstal zijn speciale warmtebronnen aanwezig, maar het liefst liggen onze biggetjes lekker knus bij elkaar. Als de biggen na vier weken geen moedermelk meer nodig hebben en zelf kunnen eten en drinken, gaan ze naar de biggenafdeling.

Dragende zeugen en vleesvarkens
Naast onze kraamstallen en biggenafdeling, heeft Heijderhoeve een onderkomen voor dragende zeugen. Ook hebben we aparte stallen voor vleesvarkens. Daar mogen biggen naartoe als ze acht weken oud zijn. Ze groeien daar gezond op van 24 kilogram naar een gezonde 120 kilogram. 

Hygiëne en gezondheid
Varkenshouderij Heijderhoeve heeft hygiëne en gezondheid hoog in het vaandel staan. We letten hier dan ook scherp op in onze stallen. Iedere bezoeker gaat door een omkleedruimte met douche en krijgt een speciale overall en laarzen aan. Hierdoor verkleinen we de kans op griep en kunnen onze biggen en varkens zo gezond mogelijk opgroeien. Om de gezondheid van onze biggen te waarborgen, houden we van iedere big en ieder varken een gezondheidsstatus bij en vertroetelen we ze soms wat extra.

Onze mest als voedingsbron
Niet alleen de gezondheid van onze dieren houden we compleet bij, dit doen we ook met onze mest in een mestboekhouding. Hierin staat wat wij met onze varkensmest doen. Varkensmest is een goede bemesting voor gewassen op het land. Alle mest die op Heijderhoeve geproduceerd wordt, verwerken wij daarom op een verantwoorde manier in een verwerkingsinstallatie. Deze installatie maakt van drijfmest een heldere en zuivere vloeistof. Tegelijkertijd komt hierdoor een mineralenconcentraat vrij, die bestaat uit N-stikstof en kalium. Akkerbouwbedrijven en rundveehouders gebruiken dit als voedingsbron voor hun gewassen en land, zodat kunstmest overbodig is. Dit duurzame alternatief zorgt voor een gesloten kringloop. Doordat het vocht uit drijfmest onttrokken is, ontstaat vaste mest. Deze vaste mest brengen onze afnemers vaak aan op schrale grond, als een soort humus. Hierdoor wordt grond weer vruchtbaar.

Duurzaam
Onze stallen zijn voorzien van grondbuizen. Deze buizen halen lucht binnen. Doordat de buizen in het grondwater liggen, wordt de lucht in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd. Onze warmtepompen halen warmte uit de luchtkanalen, zodat dit als verwarming terug in onze stallen komt. Deze duurzame oplossing zorgt ervoor dat we geen verwarming nodig hebben en we gas uitsparen. Daarnaast zorgde de realisatie van een luchtkanaal voor een stroomreductie van 75%. Voordat lucht onze stallen verlaat, wordt geur- en fijnstof gereduceerd door het vocht te ‘wassen’. Het ‘waswater’ dat achterblijft is een goede meststof en ook deze mest wordt door verschillende partijen in onze omgeving als voedingsbron gebruikt. Dubbel zo duurzaam dus!